Doğal sit alanlarının müdafaa ve kullanma şartlarına ait prensip kararı yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 113 sayılı Doğal Sit Alanları Muhafaza ve Kullanma Şartları Prensip Kararı hakkında daha evvel yayımlanan yönetmeliğin güncellendiği duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan yeni karar sonrası kesin korunacak hassas alanların tanımı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 113 sayılı Doğal Sit Alanları Muhafaza ve Kullanma Şartları Prensip Kararı hakkında daha evvel yayımlanan yönetmeliğin güncellendiği duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada alınan yeni karar sonrası kesin korunacak hassas alanların tanımı yapıldı.

Buna nazaran; ulusal ve memleketler arası ehemmiyete sahip tıp, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma yahut tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarının kesin korunacak hassas alanlar olduğu bildirildi.

Açıklamada bu alanlarda doğal afetler yaşanması durumunda yapılması gerekli acil müdahalelerin bulunulabileceği bildirildi. Ayrıyeten bu alanlarla ilgili olarak kesin yapı yasağı olduğu vurgulanarak madencilik faaliyetinin de yapılamayacağı; taş, toprak, kum alınamayacağı; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı üzere gerecin de dökülemeyeceği belirtildi.

Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Muhafaza Bölge Kurulları tarafından yapılacak değerlendirmeye nazaran faaliyetlerin niteliğine, içeriğine nazaran, mecburilik halinde şartları, kapsamı ve mühleti belirlenmek kaidesi ile kimi faaliyetlere müsaade verilebileceği anımsatılarak şu unsurlara yer verildi:

– Bilimsel hedefli araştırma, eğitim faaliyetleri yapılabilir.

– Kültür ve tabiat varlığı varsa Bakanlığın müsaadesiyle bilimsel hafriyat, müdafaa çalışmaları yapılabilir.

– Bu alanların korunması, ıslahı, paklığı için bilimsel raporların sunulması halinde çalışmalar yapılabilir.

– Güvenlik, ihtar ve bilgilendirme emelli levha ve işaretler konulabilir.

– Orman yangın yolu açılması, ormanların bakım ve tamiratı için çalışmalar yapılabilir.

– Alan içerisinde varsa anıt ağaç ilgili kurumların vereceği teknik raporla bakım ve tamiri yapılabilir.

– Ekolojik istikrarın devamlılığı için arıcılık faaliyetleri yapılabilir.

– Kuş müşahede kulesi yapılabilir.

– Kamu faydası varsa, muhtaçlık halinde yol güzergâhının kullanılması kaidesiyle atık su, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve irtibat çizgisi yapılabilir.

– “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmeden evvel o alanda bulunan bir tesis varsa yeni bir düzenleme yapılmaması koşuluyla gereksinim halinde bakım, tamir ve uygunlaştırma çalışmaları yapılabilir.

Örneğin; kimi ormanlarda 1950’li yıllardan kalan elektrik sınırlarında bakım yapılması çalışmaları gibi

– Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

– Dalyan ve lagünlerde doğal istikrarın devamlılığının sağlanması için; ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve rastgele bir yapı yapılmamak kuralıyla alanın özelliğinden kaynaklanan klâsik avcılık formülleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve tamiratına müsaade verilebilir.

Açıklamada Resmî Gazete’de yayımlanan unsur kararında ”Nitelikli Doğal Müdafaa Alanı” tarifinin da yapılmış olduğu kaydedilerek kesin korunacak hassas alanlarda yasaklanan ve müsaade verilen faaliyetlerin bu alanlarda da yapılabileceği, Nitelikli Doğal Müdafaa Alanlarında bungalov yapılamayacağı da vurgulandı.

Yorum yapın