Kamuda çalışanların emeklilik işlerine HİTAP bakacak

Kamuda, çalışanlarının emeklilik süreçlerine ait müracaat, onay ve başka bilgi ve dokümanları 15 Kasım tarihinden itibaren sırf Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden SGK Başkanlığına aktaracak.

Kamu kurum ve kuruluşları, gerekli altyapı hazırlıklarını en geç 2 ay içinde tamamlayarak, çalışanlarının emeklilik süreçlerine ait müracaat, onay ve başka bilgi ve evrakları 15 Kasım tarihinden itibaren sırf Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığına aktaracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nun 4’üncü unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu vazifelilerinin özlük evraklarında yer alan bilgilerin elektronik ortama aktarılmasına imkan tanıyan HİTAP’ın, kelam konusu sigortalıları çalıştıran tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık olarak Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sorumluluğunda yürütüldüğü söz edildi.

Genelgede, Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan emeklilik süreçlerinin en kısa müddette ve yanlışsız olarak tamamlanmasını teminen, sigortalı sayılan kamu görevlilerini çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli kurumsal ve teknik altyapı hazırlıklarının en geç 2 ay içinde tamamlanarak işçiye ilişkin bilgilerin HİTAP’a eksiksiz ve aktüel biçimde aktarılması, emeklilik süreçlerine ait müracaat, onay ve öbür bilgi ve evrakların 15 Kasım tarihinden itibaren sırf HİTAP üzerinden gönderilmesi, Başkanlıkça ayrıyeten talep edildiği durumlar hariç olmak üzere posta yoluyla gönderime son verilmesi ve emeklilik süreçlerinin de Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca HİTAP’ta yer alan bu bilgi ve dokümanlar üzerinden gerçekleştirilmesi istendi. (AA)

Yorum yapın